Číslo distributora: 8107504
Distributor: Pavel Martínek
Kontakt:
+420 602 885 731
Adresa: Bryksova 947/21 198 00 Praha 9
IČ: 76207251
Košík

Bohatý táta, chudý táta

napsal:
Robert T. Kiyosaki


Myslíte si, že by vám nějaká kniha mohla změnit život?


Já si to nikdy nemyslel, vyložená hloupost sem říkal, ale pak se to stalo. A já si díky tomu splnil svůj velký sen. Ale pěkně od začátku.
Byl sem voják z povolání. Ohledně zaměstnání sem měl jen jednu prioritu, být voják 20 let, mít nárok na státní rentu a mít tak vždy peníze na nájem a "aspoň suchý chleba". V tomto byly mé priority zcela jasné. Ale pak se něco stalo, narazil sem na společnost FM Group World. S FM Group sem začal spolupracovat, ale hlavně mi později doporučili k přečtení knihu: Bohatý táta, chudý táta od Roberta T. Kiyosaki. Má reakce byla jasná, tu knihu číst nebudu, neboť sem nevěřil, že může být nějaká "zázračná" kniha, která mě může nějakým způsobem nakopnout nebo mi dát informace¨jak být úspěšný! Odpovědí mi bylo, že kniha už hodně lidem pomohla zlepšit podmínky pro život. Navíc o ní pořád někdo mluvil,chválil jí, tak sem se rozhodl si jí za oněch 248 Kč koupit. Po koupi sem jí začal pomalu číst, i když s celkem nevelkou rychlostí. Asi po přečtení cca 30ti stránek sem měl chuť knihu odložit - nebavila mě. Ale vytrval jsem a to bylo jedině dobře. Postupně se mi kniha začala líbit a některé pasáže mě přímo nadchli! Pamatuji si, jako by to bylo dnes. Dočetl sem poslední stránku, knihu zavřel a hlavou mi bleskla myšlenka: kurňa, když mohl on, tak můžu taky. Věci jako vytrvalost, obchodní duch, prodejní dovednosti, finanční gramotnost, to se každý učí, aby byl dobrý a úspěšný podnikatel. Sice na to někdo má menší nadání, někdo větší, ale každý může! I já! Stačí "jen" chtít. A tak sem začal jednat, začal se zajímat sám o sebe, co je potřeba změnit, učit se komunikaci s lidmi a důvěřovat sám v sebe, neboť sem si nikdy nevěřil a neuměl jednat s lidmi. Začal sem se velmi zajímat o osobní rozvoj, číst další knihy, nejen z edice Bohatý táta, chudý táta a pracovat na svém byznysu u FM Group. Výsledek? Za cca 1,5 roku sem odešel ze svého, v tu chvíli už nenáviděného, zaměstnání vojáka a stal se svým pánem, časově svobodným! A nyní pracuji na tom, abych se stal i finančně svobodný! A čím to začalo? Seznámením se FM Group, skvělými lidmi u FM Group a přečtením "obyčejné" knížky s názvem Bohatý táta, chudý táta od Roberta T. kiyosaki. Nechci se zde nějak chlubit, není čím, chci ukázat, že možnost něco změnit, víceméně cokoliv, máme všichni. Je potřeba se jen rozhodnout a v tom může pomoci jak spolupráce s námi, s FM Group, tak i jen přečtení knihy Bohatý táta, chudý táta. Přečtěte si jí a uvidíte, třeba se něco změní. Anebo taky ne, to už poznáte sami v sobě po přečtení této skvělé a velmi inspirativní knihy! Níže jsou další informace ke knize Bohatý táta, chudý táta včetně několika ukázek přímo ze samotné knihy.


Co o knize říká její autor Robert T. kiyosaki?

Dobré vzdělání je v současné době důležitější, než kdykoliv jindy. Ale radit svým dětem: "Pilně se učte, abyste měly samé jedničky, a najděte si dobrou práci" je asi nejnebezpečnější rada, jakou dnes rodič muže svým dětem dát. Jestliže se děti budou touto radou řídit, skončí pravděpodobně tak, že budou pracovat ještě více, dostanou méně zaplaceno, odvedou na daních více, než by měly, a budou riskovat finanční nejistotu. Pravidla se změnila. Kniha Bohatý táta, chudý táta vás naučí peněžním pravidlům, podle nichž hrají bohatí. Pravidlům, která zajistí větší ekonomickou bezpečnost nejen vám, ale i vašim nejbližším, a těm, které máte rádi.


Spoluautorka knihy Bohatý táta, chudý táta Sharon L. Lechter ke knize napsala:

Miluji své děti a chci jim zajistit nejlepší vzdělání! Tradiční školství, i když velmi důležité, již dávno nestačí. Děti musí rozumět penězům a jejich funkci. Naše děti neustále obklopují reklamy, které je vybízejí: kupuj, kupuj a utrácej! Nikdo je neučí: šetři, šetři a investuj! My, rodiče, musíme učit děti, jak peníze vydělávat, jak je investovat a jak zařídit, aby peníze pracovaly pro ně a ne proti nim. Kniha Bohatý táta, chudý táta předkládá snadno pochopitelné základy k dosažení finanční jistoty. Přečtěte si ji, dejte ji přečíst i svým dětem a uděláte tak první krok k finanční svobodě.


Anotace ke knize Bohatý táta, chudý táta:

Kniha Bohatý táta, chudý táta by měla být povinnou četbou pro finanční plánovače nebo kohokoliv, kdo se zajímá o to, jak se stát finančně nezávislý. Je to jedinečný úvod do psychologie tvoření bohatství. Jste-li finanční genius, pak tato kniha není pro vás. Pokud však patříte mezi ty, kdo jen trochu potřebují nasměrovat, neváhejte a přečtěte si ji. Vřele ji doporučujeme finančním začátečníkům. Tato kniha se čte spíše jako román než jako finanční návod, protože autoři chtěli učinit finance zajímavé pro širokou veřejnost. Hlavní myšlenka je: "Nepracujte pro peníze, nechte peníze pracovat za vás." Začněte si budovat finanční inteligenci tím, že si knihu hned přečtete!


Co o knize Bohatý táta, chudý táta řekli úspěšní lidé:

Abyste se dostali nad finanční vrchol, musíte si přečíst knihu Roberta T. kiyosaki."Bohatý táta, chudý táta". Jde o zdravý rozum a obchodní důvtip pro vaši finanční budoucnost.
Zig Zigler - světoznámý autor a přednášející

Chcete-li získat zasvěcené informace, jak zbohatnout a ZŮSTAT bohatými, přečtěte si tuto knihu. Podplaťte své děti (penězi, když to jinak nepůjde), aby si ji přečetly i ony.
Mark Victor Hansen - spoluautor knihy "Slepičí polévka pro duši"

Kéž bych si mohla přečíst tuto knihu, když jsem byla mladá, nebo ještě lépe, kéž by ji četli moji rodiče! Toto je kniha, kterou si koupíte a dáte všem svým dětem. Pak koupíte další výtisky pro případ, že budete mít vnoučata. Tuto knihu byste měli dát dětem k osmým nebo devátým narozeninám. Také si myslím, že je to výborná četba na dobrou noc. KUPTE SI TUTO KNIHU! PODĚKUJETE MI, ŽE JSEM VÁM O TÉTO CENNÉ KNIZE ŘEKLA!
Seu Braun - Tenant Chek of America, inc.

"Bohatý táta, chudý táta" je třída sama o sobě. Veškeré finanční poznání a zkušenosti, které jsem získal v průběhu let pokusem, a omylem jsou shrnuty v této knize. Robert Kiyosaki nám prokázal nesmírnou laskavost tím, že zjednodušil některé základní pravdy o vytváření finanční jistoty a nezávislosti. Vypráví to tak, jak to je, a my všichni z toho můžeme mít prospěch.
Michael A. Wolf, zakladatel a bývalý ředitel VIASOFTuUkázka z knihy Bohatý táta, chudý táta od Roberta T. kiyosaki

Měl jsem dva táty, jednoho bohatého a jednoho chudého. Jeden byl velice vzdělaný a inteligentní, měl titul PhDr. a za necelé dva roky dokončil čtyřleté studium. Potom šel na Stanford University, the University of Chicago a Northwestern University, aby pokračoval v postgraduálních studiích. Na vše dostal plné stipendium. Druhý táta nedokončil ani osmou třídu. Oba muži byli úspěšní ve svých kariérách, celý život tvrdě pracovali. Oba měli vysoký příjem. Nicméně jeden z nich celý život finančně zápasil, druhý se stal jedním z nejbohatších lidí na Havaji. Jeden umřel a zanechal miliony dolaru své rodině, charitám a své církvi. Druhý po sobě nechal nezaplacené účty. Oba muži byli silní, charismatičtí a vlivní. Oba mi poskytli rady, ale jejich rady se lišily. Oba silně věřili ve vzdělání, ale každý doporučoval jiný typ studia.
Kdybych měl pouze jednoho otce, musel bych přijmout jeho rady nebo je odmítnout. Protože mi radili dva otcové, měl jsem možnost výběru ze dvou protikladných názorů; názorů bohatého člověka a názoru člověka chudého. Místo abych jednoduše přijal nebo odmítl názor jednoho nebo druhého, uvědomil jsem si, že víc přemýšlím, že porovnávám, a pak si vybírám. Problém byl v tom, že bohatý táta nebyl ještě boháč a chudý táta nebyl chudák. Oba byli právě na počátku svých kariér, oba zápasili, aby získali peníze a mohli uživit rodinu. Nicméně na peníze měli velice odlišný názor. Jeden otec například říkal: "Láska k penězům je kořenem všeho zla." Druhý: "Nedostatek peněz je kořenem všeho zla." Mít dva silné otce, kteří na mě měli vliv, bylo pro mě, jako malého chlapce, obtížné. Chtěl jsem být hodným synem a poslouchat, ale oba otcové neříkali stejnou věc. Kontrast v jejich názorech, hlavně pokud se týkalo peněz, byl tak velký, že to ve mně vzbudilo zvědavost a fascinovalo mě to. Strávil jsem dlouhé chvíle přemýšlením o tom, co každý z nich říkal. Spoustu svého volného casu jsem strávil přemýšlením a kladl jsem si otázky: "Proč to říká?" a pak jsem si položil stejnou otázku, když něco řekl můj druhý otec. Bylo by mnohem snazší si říct: "Jo, má pravdu, s tím souhlasím." Nebo jednoduše názor zamítnout slovy: "Fotřík zase neví, o čem mluví." Skutečnost, že jsem měl dva otce, které jsem miloval, mě místo toho nutila přemýšlet a nakonec si vybrat vlastní způsob uvažování. To, že jsem si vybíral, co je pro mě nejlepší, se z dlouhodobého hlediska ukázalo být mnohem cennější, než kdybych jednoduše přijal nebo odmítl nějaký názor. Jeden z důvodů, proč bohatí bohatnou, chudí chudnou a střední třída zápasí s dluhem, je, že se o penězích učí doma, a ne ve škole. Většina z nás se o penězích naučí od rodičů. Co mohou chudí rodiče říci svému dítěti o penězích? Jednoduše mu řeknou: "Choď do školy a pilně se uč." Dítě muže prospívat se samými jedničkami, ale s myslí a finančním naprogramováním chudého člověka. Naučilo se to, když bylo malé.
Ve škole se neučí o penězích. Školy se soustřeďují na akademické a profesionální dovednosti, ale ne na finanční schopnosti. To vysvětluje, proč mohou chytří bankéři, doktoři a účetní kteří výborně prospívali ve škole, celý život finančně zápasit. Náš vrávorající národní dluh způsobila hlavně finanční rozhodnutí vysoce vzdělaných politiků a vládních úředníků, jejichž znalosti o penězích jsou minimální...

Pokračovaní při koupi této knihy :)