Číslo distributora: 8107504
Distributor: Pavel Martínek
Kontakt:
+420 602 885 731
Adresa: Bryksova 947/21 198 00 Praha 9
IČ: 76207251
Košík


Nedoručení objednávkyPokud vám vaše objednávka nepřišla do 7mi dnů nebo oznámení o jejím uložení nemáte ve schránce, postupujte následovně:

Zajděte na poštu k přepážce jak pro doporučené zásilky, tak pro balíky a zeptejte se zda na vaše jméno a příjmení nepřišel balíček. Je pravděpodobné, že vaše objednávka již leží na vaší poště, ale vaše doručovatelka vám nevhodila oznámení o uložení zásilky po poštovní schránky.

Pokud balíček na poště nebude, neprodleně mně informujte a já zahájím reklamační řízení o nedoručení zásilky. Po jeho zahájení běžně zásilku vyhledají a do tří dnů balíček doručí adresátovi a mně o tom písemně informují. Pokud v reklamačním sdělení bude informace, že balíček se stále hledá či je nenalezen, mohu vám neprodleně odeslat novou objednávku, budete-li mít zájem.

Pokud nezajistíte výše uvedené skutečnosti a balík se neztratil, přijde mi zpět, neboť doba uložení na poště je 14 dní.

Následně dle novely zákona 40/1964 vám bude naúčtován storno poplatek za prokazatelně vynaložené náklady prodejce na odeslání, zejména poštovné a balné, který jste povinní uhradit. Tento poplatek bude činit 100 - 185 Kč, dle velikosti objednávky. O velikosti storno poplatku budete informováni mailem a na jeho úhradu máte 15 dnů ode dne následujícího po dni odeslání mailu vyzývajícího vás k zaplacení na účet 35-5856950217/0100. Pokud storno poplatek nebude do stanovené doby připsán na účet prodejce, náleží mu penále ve výši 2 % ze storno polatku za každý den prodlení z nezaplacení storno poplatku v příslušné výši + prokazatelné výdaje na vymáhání této částky dle zákonů ČR.

Vše je v souladu se zákony v ČR neboť při objednání jste souhlasili s pravidly obchodu Levné parfémy FM Group na parfemista.cz a objednávka je dle obchodního zákoníku a zákona č. 40/1964 Sb. uzavření kupní smlouvy. Vaše právo na odstoupení od smlouvy při objednávce uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku dle zákona č.40/1964 Sb. tím není dotčeno!
Aby jste toto právo mohli uplatňovat, museli by jste si zboží převzít!

dodatek: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši do 250 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny specializované společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávka se, mimo jiné, řídí i § 614 občanského zákoníku , který hovoří v odstavci 1 o tom, že „Je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání.